Pierwsze dwa ule zwane „leżakami wielkopolskimi” w miejscowości Grabowo niedaleko Bydgoszczy

Została założona pierwsza towarowa pasieka która liczyła 50 rodzin pszczelich w ulach niemieckich typu Einheit w miejscowości Szymborno

Historia naszego miodu

Nawiązanie współpracy z Akademią Rolniczo-Techniczną w Bydgoszczy gdzie w ciągu dwóch lat zakończyły się badania nad miodem w proszku.

W tym roku została założona następna pasieka w Suponinie licząca 55 rodzin pszczelich

​Witold Strzeszewski (dziadek) uzyskał tytuł inżyniera o specjalizacji „hodowla pszczół” 

Powstało Gospodarstwo Rolno-Pasieczne. Na gospodarstwo składało się 50 rodzin pszczelich w ulach stacjonarnych oraz pawilon pasieczny do gospodarki wędrownej liczący 46 rodzin pszczelich

1970

2000

1998

1992

1959

1996

Grocholinie powstaje kolejnapasieka z47 rodzinami pszczelimi

2016

1955

2011

Rozpoczęcie konfekcji miodu w słoiki 

Andrzej i Marta zakładają polski mió w Edynburghu